3851 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Erik Aminoff - guldletarbaronen SFV-Kalendern 2016 sid 26-39
Bildningen och populismen SFV-Magasinet nr 4-2016 sid 11
Fördubblade bidrag till läromedelsförfattare SFV-Magasinet nr 2-2018 sid 41
Lifehacking hjälper unga ta kontrollen över sitt liv SFV-Magasinet 2-2016, sid. 29
Nordling, Ingrid Ämbetsbetyg, Ingrid Nordling, f. 5.3.1886 i Borgå, d. 25.4.1967 Helsingfors
Palmén, Ernst Gustaf Porträtt, Ernst Gustaf Palmén, f. 1849, d. 1919. Källa: Finlands Nationalmuseum
Tidsskriften Astra fick Frederika Runeberg-stipendiet 2018 SFV-Magasinet nr 3 2018 sid 10-11201
Hundra år av folkbildning SFV-Kalendern 2017 sid 30-371517-2017
De allmänna biblioteken - En hörnsten i nationsbygget SFV-Kalendern 2017 sid 6-131794-2017
Från folkelighed till det globala medborgarskapet – eller, hur blev folkbildning fri bildning? SFV-Kalendern 2020 sid 70-791816-2020
Den viktorianska barnboken och slutet för rationalismen SFV-Kalendern 2016 sid 58-631837-1900
Carl Oskar Malm - en döv visionär SFV-Kalendern 2017 sid 48-571846-1863
Han formade vårt land och vårt folk - Topelius som skolkritiker och läseboksförfattare SFV-Kalendern 2018 sid 22-311850-1875
Folkskolan som hävstång och fäste SFV-Magasinet nr 4-2016 sid 12-171850-2016
När kvinnan blev medborgare SFV-Kalendern 2018 sid 50-571857-1938
Om Guds ord och församling - Två psalmer af Johan Ludvig Runeberg SFV-Kalendern 1886, sid. 1-41857
”Späda stjärna på livets stråt” - Zacharias Topelius och mitt fattiga flickjag SFV-Kalendern 2018 sid 8-211863
Småbarnspedagogik i mer än 100 år SFV-Kalendern 2017 sid 14-191866-2017
Språket förenar och delar - Glimtar ur den svenska skolans utveckling under 100 år SFV-Kalendern 2017 sid 20-291866-2017
Arvid Mörne - En ensam sanningssökare SFV-Kalendern 2016 sid 18-251876-1946
Skolpolitiken som hörnsten i den finlandsvenska minoritetsstrategin - När språket blev hotat SFV-Kalendern 2017 sidan 58-771882-2017
Skärgårdens pärla SFV-Kalendern 1886, sid. 31-32.1886
Smulgråten SFV-Kalendern 1886, sid. 163-176.1886
Strafflagen och ordningsstadgan för finska militären af den 16 juli 1886 SFV-Kalendern 1886, sid. 144-159.1886
Svenska litteratursällskapet i Finland, stiftadt till åminnelse af Johan Ludvig Runeberg SFV-Kalendern 1886, sid. 33-36.1886
Åm tåm ti brödrena, drakan å häksan SFV-Kalendern 1886, sid. 189-194.1886
"Tydor" från Borgå socken och Kökar SFV-Kalendern 1886, sid. 48-52.1886
En färd till Amerika SFV-Kalendern 1886, sid. 67-83.1886
En natt på Vesuvius Constantin Carstens beskriver sin resa till Neapel år 1857.1886
En välgörare SFV-Kalendern 1886, sid. 126-140.1886
Folkhögskolan i Skandinavien SFV-Kalendern 1886, sid. 07-28.1886
Hertzen-stoden i Strömfors SFV-Kalendern 1886, sid. 160-164.1886
Höbärgningsfolk SFV-Kalendern 1886, sid. 53-66.1886
Karlatag SFV-Kalendern 1886, sid. 29-30.1886
Metersystemet SFV-Kalendern 1886, sid. 177-187.1886
Nykarleby seminarium SFV-Kalendern 1886, sid. 84-92.1886
Något om insamlandet af svenska folkvisor SFV-Kalendern 1886, sid. 37-47.1886
Om kontroll öfver handeln med lifsmedel SFV-Kalendern 1886, sid. 141-143.1886
Hälsovården i folkskolan SFV-Kalendern 1887, sid. 03-681887
Lotsen SFV-Kalendern 1887, sid. 159.1887
Nyår SFV-Kalendern 1887, sid. 1-2.1887
Några ord om ärftlig sjuklighet SFV-Kalendern 1887, sid. 151-158.1887
Också en bokhandlare - En kulturbild från medlet af 15:de århundradet SFV-Kalendern 1887, sid. 74-86.1887
Om de tre bröderna, drakarna och det förtrollade slottet SFV-Kalendern 1887, sid. 206-222.1887
Svartbäck-Rikas bröllopsresa SFV-Kalendern 1887, sid. 169-189.1887
Till frågan om folkbildningens befrämjande SFV-Kalendern 1887, sid. 69-73.1887
Under fattigmans tak SFV-Kalendern 1887, sid. 160-168.1887
Öfversikt af Nykterhetsrörelsen i Finland SFV-Kalendern 1887, sid. 190-202.1887
En anklagelse SFV-Kalendern 1887, sid. 132-147.1887
Ferdinand de Lesseps SFV-Kalendern 1887, sid. 87-97.1887
Finlands offer SFV-Kalendern 1887, sid. 148-150.1887
Fiskarhustrun SFV-Kalendern 1887, sid. 131.1887
En högtidsdag SFV-Kalendern 1888, sid. 45-51.1888
Erik Puke SFV-Kalendern 1888, sid. 36-37.1888
Ett och annat från Schweiz SFV-Kalendern 1888, sid. 52-60.1888
Glädje SFV-Kalendern 1888, sid. 66-67.1888
Kolaexpeditionen 1887 SFV-Kalendern 1888, sid. 14-33.1888
Lantdagen 1888 SFV-Kalendern 1888, sid. 99-110.1888
Moster Majsu SFV-Kalendern 1888, sid. 89-98.1888
Om likbränning SFV-Kalendern 1888, sid. 111-126.1888
Per Brahe den yngre SFV-Kalendern 1888, sid. 1-13.1888
Postväsendets införande i Finland - Ett tvåhundrafemtioårsminne SFV-Kalendern 1888, sid. 76-84.1888
Skärgårdsflicka SFV-Kalendern 1888, sid. 61.1888
Sture-dikt SFV-Kalendern 1888, sid. 34-35.1888
Älfvornas marknad SFV-Kalendern 1889, sid. 148-151.1889
Anteckningar om Borgå domkyrka SFV-Kalendern 1889, sid. 40-63.1889
Arbete SFV-Kalendern 1889, sid. 30-39.1889
Ett besök å världsutställningen i Paris SFV-Kalendern 1889, sid. 80-95.1889
Folkhögskolan i Borgå SFV-Kalendern 1889, sid. 66-79.1889
Hemma SFV-Kalendern 1889, sid. 99-100.1889
Kastelholm SFV-Kalendern 1889, sid. 16-24.1889
Litet om folkundervisningens och folkskoletankens utveckling i FInland SFV-Kalendern 1889, sid. 108-139.1889
Om sjömansmissionen SFV-Kalendern 1889, sid. 1-15.1889
Glömd SFV-Kalendern 1890, sid. 134.1890
Några prof på åländsk folkpoesi från senaste tid SFV-Kalendern 1890, sid. 135-143.1890
Om straffsystemet SFV-Kalendern 1890, sid. 96-112.1890
Sommarmorgon i skogen SFV-Kalendern 1890, sid. 144-145.1890
Språkförhållanden i norra Pargas SFV-Kalendern 1890, sid. 65-72.1890
Det finska universitetet 1640-1890 SFV-Kalendern 1890, sid. 01-17.1890
Ett triumftåg SFV-Kalendern 1890, sid. 73-82.1890
Frälsningsarmén SFV-Kalendern 1890, sid. 113-118.1890
Förlåtelse SFV-Kalendern 1890, sid. 81-90.1890
Bön SFV-Kalendern 1891, sid. 119.1891
En medeltidspredikan SFV-Kalendern 1891, sid. 94-103.1891
Flyktingarna på Sandön - Ett folkminne från Stora ofreden SFV-Kalendern 1891, sid. 64-93.1891
I höst SFV-Kalendern 1891, sid. 121-122.1891
Lantdagen 1891 SFV-Kalendern 1891, sid. 01-34.1891
Några hednaminnen i pargasbons folkdiktning SFV-Kalendern 1891, sid. 104-118.1891
Svenska Folkskolans Vänners musikfest i Ekenäs den 4-6 juli 1891 SFV-Kalendern 1891, sid. 35-63.1891
Ur Pärnå sockens historia SFV-Kalendern 1891, sid. 123-198.1891
Var tröst SFV-Kalendern 1891, sid. 120.1891
Svenska Folkskolans Vänner 1882-1892 SFV-Kalendern 1892, sid. 1-9.1892
Till vårt svenska språk SFV-Kalendern 1892, sid. 145-147.1892
År från år SFV-Kalendern 1892, sid. 141-144.1892
Ängmasken och medlen att bekämpa dess härjningar SFV-Kalendern 1892, sid. 10-42.1892
Öfver Kvarken - Sannfärdig äfventyrsskildring SFV-Kalendern 1892, sid. 95-105.1892
Arbetarnes ställning hos de forne grekerne och romarne SFV-Kalendern 1892, sid. 61-73.1892
Ett blad ur boktryckerikonstens historia SFV-Kalendern 1892, sid. 86-94.1892
Ett minne från sångfesten i Ekenäs SFV-Kalendern 1892, sid. 106-109.1892
Från kökar SFV-Kalendern 1892, sid. 148-165.1892