Cirkelbidrag

Vad är din passion? Lär dig nytt tillsammans med andra i en studiecirkel! När du ordnar cirkeln med oss kan du få statsbidrag. Bidraget är max 100 euro/studiecirkel.
Vi kan lära oss vad som helst, när som helst och med vem som helst!

Vad är en studiecirkel?

Studiecirkeln är en unik och universell metod för lärande i grupp. En studiecirkel kan vara allt från en bokcirkel till en grupp som hantverkar, renoverar eller motionerar. Samtalet och samvaron är det viktigaste i en studiecirkel. Innehåll, tider och mötesplatser kan fritt ordnas av den som startat cirkeln. En studiecirkel kan även ordnas på distans som en e-cirkel.

Vad gör en cirkelledare?

Cirkelledaren ansvarar först och främst för att samla cirkeldeltagarna. Ledaren sköter också den administrativa biten och kontakten till SFV. Ledarens viktigaste uppgift är kanske ändå att kläcka idén för cirkeln och fånga de andras intresse. Det innebär inte nödvändigtvis att cirkelledaren ska fungera som lärare för de andra, utan cirkeln kan till exempel bjuda in en gäst som föreläser eller berättar.

Kriterier

 • Cirkeln startas av en privatperson eller en förening. Cirkeln kan starta när som helst och är inte bunden till kalenderåret eller terminer. Cirkeln kan pågå högst ett år räknat från startdatum.
 • Anmäl studiecirkeln till SFV då den startat, gärna efter er första träff. Anmälan görs elektroniskt genom att fylla i ett formulär på anmälningssidan eller i samband med redovisning av en tidigare cirkel.
 • En cirkel har minst 5 deltagare (i specialfall 3, kolla med Malin Ström). Barn kan delta, men ledaren bör vara 18 år.
 • En studieperiod är minst 10 men högst 20 studiecirkeltimmar (en studiecirkeltimme = 45 minuter). Cirkeln redovisas senast en månad efter att den avslutats eller senast efter 20 cirkeltimmar. Om studiecirkeln fortsätter måste den anmälas på nytt.
 • Cirkelmedlemmarna skall träffas minst 3 gånger per cirkel. En grupp kan redovisa max 4 cirklar per år.

Viktigt att veta

 • Vi sänder redovisningsblankett, reseräkning och närvarolista till cirkelledaren efter att studiecirkelanmälan registrerats hos SFV.
 • Studiecirkelledaren betalar alla räkningar/utgifter som hör till cirkeln. Godtagbara kostnader för en cirkel är kostnader för material (t.ex. litteratur), cirkelledarens resekostnader, kostnader för utomstående sakkunnig/föreläsare, hyreskostnader samt kostnader för skälig traktering (3 euro per deltagare per träff).
 • Redovisningen sänds in undertecknad i original med bilagor. Genom att underteckna och datera cirkelredovisningen intygar cirkelledaren att alla uppgifter är korrekta. Också en av deltagarna bör intyga att cirkeln hållits. Återanvänd inte gamla blanketter.
 • Till redovisningen bifogas deltagarlistan, eventuell reseräkning för cirkelledaren och eventuella kvitton.
  • Privatpersoner bör av skatteskäl bifoga kvitton i original eller genom bestyrkt kopia till redovisningen. Kvittona bör hänföra sig till den tidsperiod som studiecirkeln planerats och verkat. Utskrift från nätbanken duger också.
  • Föreningar behöver inte bifoga kvitton. Det räcker att redovisa kostnaderna på redovisningsblanketten. Vid behov måste man kunna uppvisa kvitton.
 • Returnering av redovisningsblanketten och bilagor:
  • Med post till adressen: Svenska folkskolans vänner rf, Handelsesplanaden 23 B, 65100 Vasa.
  • Eller med e-post till: kenneth.ronnkrans@sfv.fi.
   Blanketten och bilagor skannas/fotograferas. Om kassakvitto bifogas ska det undertecknas av cirkelledaren. Kvitto från nätbanken behövs inte undertecknas.

Ytterligare upplysningar ger Malin Ström, malin.strom@sfv.fi, 050 526 2295.

Anmäl cirkeln här

Cirkelanmälan