Fördubblade bidrag till läromedelsförfattare

SFV-Magasinet nr 2-2018 sid 41
Stipendier till läroboksförfattare beviljade av Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse, Föreningen Konstsamfundet och SFV.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Martina Landén-Westerholm
upphovsman: Christine Skogman
Ämnesord
läroböcker
Typ
Text
Media id/signum
M-2018-29
Ingår i samlingen
SFV-magasinet
Skapat 11.06.2021 av jakob.stenvall
Uppdaterat 11.06.2021 av jakob.stenvall