Vem är vi?

Svenska folkskolans vänner rf (SFV) grundades 1882 och är en allmännyttig förening. Idag har SFV och SFV:s understödsförening tillsammans cirka 8000 medlemmar

Vårt syfte är att främja utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. Årligen delar vi ut pris, stipendier och medaljer, samt beviljar bidrag inom de sektorer vi jobbar för: utbildning, kultur och bibliotek och fri bildning.

SFV upprätthåller den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland, genom vilken vi förmedlar statsbidrag till kurser och studiecirklar som arrangeras av föreningar, organisationer och privatpersoner. Vi är också delägare i utbildningsenheten Axxell.

Vi ger ut medlemstidningen SFV-magasinet, årsboken SFV-kalendern och biografier i vår bokserie

SFV äger förlaget Atena och är delägare i förlaget Schildts&Söderströms. 

 

"Svenska folkskolans vänner rf:s syfte är att främja svenskt bildningsarbete i Finland genom att understöda utbildning och bibliotek, bevilja studieunderstöd samt stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden."

§ 2 ur Svenska folkskolans vänners stadgar

Framtidssyn
Inledning

Vår verksamhet stärker framtidsorienterad bildning, självkänsla och identiteten i Svenskfinland. Vi bygger ett rikare och mer tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark och självklar, positiv roll.

Länkar
SFV:s historia
Inledning
SFV grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och för att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Idag är uppdraget betydligt bredare.
 
Länkar
Förvaltning
Inledning
SFV är en förening. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av nio medlemmar som utses för perioder om tre år vid föreningens årsmöte. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel. 
Länkar
Redovisning
Inledning
SFV publicerar årligen sitt bokslut och redovisar också i detalj för utbetalda bidrag.

 
Länkar