Hyllnings- och kondoleansadresser

Du kan stöda finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden genom att beställa dina hyllnings– eller kondoleansadresser genom SFV:s fonder. SFV skriver ut adressen och postar den direkt till mottagaren. Adresserna kostar 15 euro inklusive porto. 


 

Jag beställer en hyllnings- eller kondoleansadress enligt följande:
Skriv siffran 9 med bokstäver: