Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2022; Trots hygglig livstillfredsställelse frågetecken kring psykisk ohälsa och könsidentitet

SFV-Magasinet nr 4 2022 sid 13
Våren 2022 svarade knappa 900 svenskspråkiga unga i åldern 15–19 på den tredje svenskspråkiga ungdomsbarometern. Trots att både coronapandemin och Ukrainakriget syns i svaren är det oron för framtiden liksom frågor om könsidentitet som fångar ungdomsforskarnas uppmärksamhet.
Aktörer
utgivare: Svenska Folkskolans Vänner
upphovsman: Rabbe Sandelin
Ämnesord
ungdomar, psykiskt välbefinnande, oro, könsidentitet
Tid
2022
Typ
Text
Media id/signum
M-2022-59
Ingår i samlingen
SFV-magasinet
Skapat 24.06.2023 av jakob.stenvall
Uppdaterat 24.06.2023 av jakob.stenvall