Barn och unga i risk för utslagning: Förebyggande Arbete

SFV-Magasinet nr 3 2022 sid 34-37
Vi läser i dagstidningarna om ungdomar som varken studerar eller jobbar och som har svårt att skapa rutiner i sitt dag- liga liv. Vi läser om ungdomar som spelar alla nätter och sover på dagarna. Ungdomen bor kanske hemma hos sina föräldrar, där för- äldrarna kämpar för att få hjälp åt barnet och familjen. Till slut kanske föräldrarna ger upp och med sorgen skavande i hjärtat ser sitt barn falla in i en sysslolös till- varo. En annan variant av berättelsen är då föräldrarnas egna svårigheter i form av till exemepl alkoholmissbruk eller psykisk sjukdom gör dem inkapabla att ta hand om sitt barn, så att barnet i värsta fall utsätts för våld och vanvård. Detta är berättelser som berör och oroar. Hur blir det så här? Kan vi göra något för att förhindra olyckliga människoöden? Vad innebär det för samhället i form av kostnader och uteblivna skatteintäkter?
Aktörer
utgivare: Svenska Folkskolans Vänner
upphovsman: Katarina Alanko
Ämnesord
utslagning, sysselsättning (tillstånd), sysslolöshet, förebyggande
Tid
2022
Typ
Text
Media id/signum
M-2022-46
Ingår i samlingen
SFV-magasinet
Skapat 22.06.2023 av jakob.stenvall
Uppdaterat 22.06.2023 av jakob.stenvall