En ny värld kräver nya attityder och färdigheter

SFV-Magasinet nr 2 2022 s. 30-34
Den stora förändring som ägt rum i vårt samhälle under de senaste 20 åren kan med rätta jämföras med samhällsrevolutionen i slutet av 1800-talet och övergången till industrisamhället. En granskning av resultat i ekonomisk tillväxt och välbefinnande ger oss orsak att ännu vara nöjda. Finland ligger i internationella jämförelser av välfärd på nummer fyra. Vi har intagit topplaceringen som det lyckligaste landet i världen, jämlikheten hör till världens högsta, vi har ett samhälle som värnar om de svagare, och den fin- ländska skolan har fortfarande ett gott rykte. Men bakom dessa fina placeringar gömmer sig stora förändringar och en hotfull utveckling som ännu inte är för sen att vända. I det arbetet har den finländska skolan som institution en central roll. Men det kräver en skiftning av fokus med en ny syn på skolans uppgift.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Anette Jansson
upphovsman: Niklas Wahlström
Ämnesord
Finland, skolor (läroanstalter), landsbygd, välfärd, psykiskt välbefinnande, hantering av förändringar
Tid
2022
Typ
Text
Media id/signum
M-2022-26
Ingår i samlingen
SFV-magasinet
Skapat 09.06.2022 av jakob.stenvall
Uppdaterat 09.06.2022 av jakob.stenvall