Barns jämlika rätt till småbarnspedagogik

SFV-Magasinet nr 1 2022 s. 34-39
Aldrig tidigare i vårt lands historia har barn haft det så bra som idag. Speciellt sett ur ett materiellt perspektiv har barn mer än någonsin tidigare och de flesta barn mår bra och är nöjda med sina liv. I takt med att välfärden bland befolkningen generellt ökat, har polariseringen ökat och utsatta barns liv har tyvärr blivit alltmer utmanande. Barns möjlighe­ ter till en jämlik start i livet bör därför ses som ett viktigt gemensamt samhälleligt uppdrag. En väl strukturerad och genomförd småbarnspedagogik har en betydande roll i detta sammanhang.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Pia Sundell
Ämnesord
barnavård, barn, småbarnspedagogik, jämlikhet
Tid
2022
Typ
Text
Media id/signum
M-2022-11
Ingår i samlingen
SFV-magasinet
Skapat 09.06.2022 av jakob.stenvall
Uppdaterat 09.06.2022 av jakob.stenvall