Forntid, arkeologi

9 fotografier, arkeologi; fornfynd och stenålderslämningar
1) "Grävningar" Emil Karlsson. 2-3) Illby grävningar (Borgå). 4) Utgrävningen på Junkarsborg. 5) Fornfynd. 6) Stenrösgrav, Pörtom. 7) Stenåldersröse vid Fölisövägen. 8) Stenåldersgrotta. 9) Jättegryta.
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, utgrävningar, fornlämningar, jättegrytor
Typ
Bild
Media id/signum
F-T-049
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 28.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 28.08.2017 av Import