Kvarnudden erbjuder avkoppling och inspiration

Svenskbygden 1/2011 sid 52-55
ISSN 0356-1755 Då Kvarnudden i Pernå år 2004 donerades till Svenska folkskolans vänner stod man inför ett vägval. Verksamheten och fastigheterna måste renoveras och utvecklas för att motsvara dagens krav. Och det lyckades med besked; förra året hade Kvarnudden 3000 gäster, och det blir fler i år, berättar Kvarnuddens verksamhetsledare Henrika Nordin.

Då Kvarnudden i Pernå år 2004 donerades till Svenska folkskolans vänner stod man inför ett vägval. Verksamheten och fastigheterna måste renoveras och utvecklas för att motsvara dagens krav. Och det lyckades med besked; förra året hade Kvarnudden 3000 gäster, och det blir fler i år, berättar Kvarnuddens verksamhetsledare Henrika Nordin.

Kvarnudden har en intressant historia. Karaktärsbyggnaden byggdes 1911 och var länge hem för länsman i trakten. Huset kallas därför ännu idag för Länsmansvillan.
– Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne tog på 1940-talet över byggnaderna, och drev länge en sommarkoloni för barn till mindre bemedlade föräldrar. Helsingfors folkskolors lärare- och lärarinneförening tog sedermera över den verksamheten, och då den föreningens verksamhet ebbade ut donerades gården till SFV år 2004, berättar Henrika Nordin.
Nordin anställdes som verksamhetesledare år 2006 och har sedan dess utvecklat verksamheten inom ramarna för SFV-ägda Svenska Rum, som även ansvarar för uthyrningen av kulturhuset G18 i centrum av Helsingfors.
– Fortfarande ordnar vi de populära sommarlägren, och fortfarande är sommarhalvåret den mest hektiska tiden på Kvarnudden, berättar Nordin.
Varje sommar ordnas 4–5 läger, och de drar cirka 60 lågstadieelever per läger. Utvärderingen av lägren har varit positiva.
– Lägren går ut på friskt uteliv och ledd verksamhet i den närliggande naturen. Datorer och telefoner är förbjudna, utom för avgränsade kontakttimmar hemåt. Det blir en fin motvikt till stads­livet och fritiden som annars kanske fördrivs framför dator- eller tv-skärmarna.

Utvidgad verksamhet
Sommarkolonierna börjar ändå utgöra den minsta biten av verksamheten på Kvarnudden. Efter kontinuerliga renoveringar av Länsmansvillan och de övriga fastigheterna på området kan Kvarnudden nu ta emot föreningar, församlingar, företag och grupper för allehanda evenemang. Kunderna kommer från hela huvudstadsregionen, inte bara från östra Nyland.
– För en tid sedan inredde vi vinden i Länsmansvillan och fick ett nytt utrymme som tack vare akustiken lämpar sig bra för till exempel körsång, och även för andra aktiviteter. I villan ryms nu cirka 70 matgäster, så även större middagar kan arrangeras – födelsedagar, bröllop och så vidare.
En utmaning utgör enligt Nordin villans kök, som inte är ett storkök. Ibland får man improvisera och vara påhittig, men kunderna har aldrig behövt klaga. Henrika Nordin vill tacka hela personalen för det.
– Eftersom den heltidsanställda personalen endast består av husmor Siv Nygård, köksbiträde Pamela Lemmetyinen och jag själv, är det självklart att alla får ställa upp på allt. Enligt behov får vi också tillfällig hjälp av Jarmo Hämäläinen som sköter fastigheterna och Carita Lindfors som tar hand om städningen. Så trots att vi alla har definierade arbetsuppgifter tar vi alltid i där det behövs för att säkerställa att gästerna trivs.
Ryktet om tjänstvillighet och service utöver det vanliga har spritt sig, och Kvarnudden verkar nu i praktiken på full kapacitet alla veckoslut, medan vissa av vardagsveckorna fortfarande kan bokas. Förra året trivdes sammanlagt 3000 gäster på Kvarnudden, vilket är 700 fler än året innan. För Henrika Nordin innebär det att hon inte har några fritidsproblem.
– Jobbet här känns nog för det mesta som entreprenörskap. Det gäller att finnas till hands och vara färdig att rycka in på kort varsel.

Marknadsföring
via nätverk
Marknadsföringen av Kvarnudden har till största delen skett via olika nätverk och med djungeltrumman.
– Traditionell marknadsföring i tidningar är dyr, och effekten svår att mäta. Vi har deltagit i sekreterar- och assistentmässan, men i övrigt har det visat sig mer fruktbart att till exempel hitta på olika intressanta samarbetsformer med lokala företag.
Henrika Nordin hänvisar till flera innovativa samarbeten kring hälsa och välbefinnande, yoga, musik- och underhållning samt andra tjänster som intresserar företag och organisationer som vill bjuda sina anställda på en avkopplande dag.
– Vi ordnar inte fyrhjulssafari eller andra motorsporter på området. Kvarnuddens konkurrensfördel är den stilla naturen och havet, berättar Nordin. Det närmaste man kommer sport är Kvarnuddens kanoter, med vilka man kan göra utflykter till Tallholmen alldeles invid området, eller Svartholmen lite längre bort.
Maten är också en viktig konkurrensfördel. Den skall vara god och mättande, och även passa specialtillställningar. Det ställer nya krav på husmor.
– Matens hälsoaspekter har blivit allt viktigare för kunderna. Vi har haft helt vegetariska besöksgrupper, och vi har haft mat med låg andel kolhydrater. När det gäller menyalternativen strävar vi så långt som möjligt att använda närproducerad mat. Alla önskemål tas i beaktande.

Jubileum och
nya renoveringar
Kvarnudden firar jubileum under år 2011. I år har det gått 70 år sedan de första sommarkolonierna arrangerades. Lägren har alltså pågått varje sommar med undantag efter krigsåren då det en tid bodde karelare på gården.
– Vi firar jubileet med mottagning i augusti. Vi tar gärna emot historier från gångna tider. Man kan ringa eller e-posta ifall man har information och historier av allmänt intresse om Kvarnudden.
Jubileumsåret till ära renoveras inkvarteringshusen Tärnan och Måsen.
– Husen får en ny och fräsch interiör med stänk av skärgård. Vi hoppas att våra gäster skall trivas ännu bättre hos oss efter att projektet är slutfört.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
författare: Rabbe Sandelin
Tid
2011
Media id/signum
S-2011-27
Ingår i samlingen
Svenskbygden
Skapat 23.05.2022 av rabbe.sandelin
Uppdaterat 23.05.2022 av rabbe.sandelin