Ett datorstött muntligt språkprov i svenska i studentexamen fr.o.m. 2019

SFV-Magasinet 1-2016, sid. 9
DigiTala-projektets ändamål är utveckla ett datorstött muntligt språkprov för gymnasiets slutskede. Med andra ord, ett muntligt test i svenska i finska gymnasier.

SFV:s vision är att svenskan är en självklar del av den finländska vardagen och därför understöder föreningen projekt vars syfte är stärka svenskan i Finland. DigiTala-projektets ändamål är utveckla ett datorstött muntligt språkprov för gymnasiets slutskede. Med andra ord, ett muntligt test i svenska i finska gymnasier.

I läroplansgrunderna finns det fastställda mål för muntliga språkfärdigheter, men dessa mäts inte alls i dag i studentexamen. Man har i flera omgångar försökt få fram ett prov för bedömning av muntlig färdighet i gymnasiets slutskede, men de praktiska utmaningarna har hittills hindrat framtagningen av en pedagogiskt och konceptuellt hållbar provhelhet. I dagens läge finns det några datorbaserade test i muntlig kommunikation i både kommersiellt och mer allmännyttigt bruk, men de passar inte in i finländska förhållanden som sådana.

Studentexamen digitaliseras
DigiTala-projektets ändamål är att utveckla ett datorstött muntligt språkprov, det vill säga muntlig språkfärdighet analyseras datorstött med fonetiska metoder och taligenkänning. Man får helt enkelt bedömningshjälp från artificiell intelligens. På så sätt kan ett stort rikstäckande prov som studentprovet, genomföras till rimliga kostnader och alla kandidater bedömas tillförlitligt, enhetligt och rättvist. Eftersom digitaliseringen av studentexamen kör igång fr.o.m. 2016, passar man nu på samma gång på att uppdatera momentet för muntlig kommunikation så att ett språkprov utförs. Genom att analysera resultaten av proven får man också fram brister: var i undervisningen behövs det göras en insats?

Pilottester genomförda
Tack vare finansiering av SFV körde DigitTala-projektet igång i början av 2015. Under våren samlades inspelningar in av elever från Munkkiniemen yhteiskoulun lukio och Olarin lukio. Materialet användes för att utveckla ett igenkänningsverktyg, som gjordes av Institutionen för signalbehandling och akustik vid Aalto universitetet. Under hösten 2015 utfördes ett större pilottest i sex skolor (Munkkiniemen yhteiskoulu, Olarin lukio, Kauniaisten lukio, Joensuun lyseon lukio, Jyväskylän normaalikoulun lukio och Riihimäen lukio).
Under våren 2016 kommer man att analysera expertbedömningar av inlästa talprov, bedöma det material som samlades från skolorna och sammanställa olika artiklar. Om allt går enligt planerna kommer man under 2017 att kunna bedöma monologer maskinellt.
Målet är att kunna genomföra ett prov i muntlig färdighet i svenska i studentexamen, senast i samband med provet hösten 2019. I det långa loppet hoppas man kunna använda sig av denna metod i övriga språk på B-nivå i studentexamen. ◆

Aktörer
upphovsman: Christine Skogman
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skolor (läroanstalter), studentexamen
Tid
2016
Typ
Text
Media id/signum
M-2016-1
Ingår i samlingen
SFV-magasinet
Skapat 18.01.2017 av Rabbe Sandelin
Uppdaterat 04.06.2021 av jakob.stenvall