En svensk bildningshärd

SFV-Kalendern 1927, sid. 65-72.
Osignerad artikel om den svenska folkskolan i Seinäjoki.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
upphovsman: Osignerad artikel
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
redaktör: Joel Rundt
Ämnesord
folkskolan, skolor (läroanstalter), lokalhistoria
Tid
1927
Typ
Text
Media id/signum
K-1927-03
Ingår i samlingen
SFV-kalendern
Skapat 27.06.2016 av Lasse Sundman
Uppdaterat 27.06.2016 av Import