Den finlandssvenska ungdomens intressen och fritidssysselsättning

SFV-Kalendern 1951, sid. 21-28.
Karl Ekman återger resultatet av en undersökning som Finlands svenska ungdomsunion låtit göra gällande de finlandssvenska ungdomarnas fritidsintressen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
upphovsman: Karl Ekman
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
redaktör: Evert Ekroth
Ämnesord
ungdomar, statistik (data), forskning, finlandssvenskar, föreningar, ungdomsarbete, fritidsaktiviteter
Tid
1951
Typ
Text
Media id/signum
K-1951-02
Ingår i samlingen
SFV-kalendern
Skapat 07.07.2016 av Lasse Sundman
Uppdaterat 07.07.2016 av Import