Den finlandssvenska jordbruksbefolkningen

SFV-kalendern 1985, sid. 45-54.
ISSN 0357-1068 Nils Westermarck skriver om det finlandssvenska jordbruket och dess befolkning på 1980-talet. Några bilder på jordbruk och landsbygd.
Aktörer
upphovsman: Nils Westermarck
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
redaktör: Alf Snellman
Ämnesord
finlandssvenskar, finlandssvenska, jordbruk, demografi, befolkningshistoria
Tid
1985
Typ
Text
Media id/signum
K-1985-07
Ingår i samlingen
SFV-kalendern
Skapat 09.06.2015 av Lasse Sundman
Uppdaterat 09.06.2015 av Import