De statsunderstödda bygdebiblioteken år 1927 - Siffror och randanteckningar

Svenskbygden 04/1927, sid. 69-71.
Carl-Rudolf Gardberg presenterar statistik över statsstöd till finlandssvenska bibliotek på landsbygden år 1927.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
upphovsman: Carl-Rudolf Gardberg
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
redaktör: Joel Rundt
Ämnesord
bibliotek, staten, understöd (bidrag)
Tid
1927
Typ
Text
Media id/signum
S-1927-07
Ingår i samlingen
Svenskbygden
Skapat 20.07.2016 av Lasse Sundman
Uppdaterat 28.07.2016 av Import