De ekumeniska strävandenas innebörd

SFV-Kalendern 1937, sid. 5-12.
Max von Bonsdorff skriver om Kristendomens splittring och strävanden till bättre samarbete mellan de olika delarna.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
upphovsman: Max von Bonsdorff
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
redaktör: Evert Ekroth
Ämnesord
kristendom, samarbete, ekumenism, kyrkomöten
Tid
1937
Typ
Text
Media id/signum
K-1937-01
Ingår i samlingen
SFV-kalendern
Skapat 30.06.2016 av Lasse Sundman
Uppdaterat 30.06.2016 av Import