Byggnationer

10 fotografier, 2 negativ; broar, brunnar, grindar, dörrar
1) Bro. 2) Stenbro, Närpes. 3) Brunn, Korsnäs. 4) Byggnad, dörr, Utsjoki. 5) Byggnad, fasad. 6) Hus, fasad. 7) Grind. 8) Grind, Åland. 9-10) Kvinna vid grind 11-12) Kvinna vid grind, negativ.
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier
Typ
Bild
Media id/signum
F-G-022
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 05.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 05.09.2017 av Import