Byggnader; diverse

8 fotografier, diverse byggnader
1) Träbyggnad, 1847. 2-3) Stockstuga, 1955, Kotajärvi. 4-5) Byggnader, Björneborg. 6) Byggnad, ev. från 1700-talet, ev. Esbo. 7) Kolonistionsgård, Tervajärvi utmark. 8) Kolonistuga.
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, byggnader
Typ
Bild
Media id/signum
F-G-018
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 05.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 05.09.2017 av Import