Broberg, Karl Theodor

Karl Theodor Broberg
Neg. 38113. Publiceras blott med källuppgift: Finlands Nationalmuseum
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner r.f.
upphovsman: Finlands Nationalmuseum
Ämnesord
fotografier, porträttfotografering
Typ
Bild
Media id/signum
F-p-040
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 31.07.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 01.08.2017 av Import