Bilder från Boerkriget

5 fotografier, 2 brev, 1 karta (blåkopia); "Bilder från Boerkriget", minnesstenar, "Upplysningar om nordbor som deltagit"
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
historia, kartor, fotografier, brev
Typ
Bild
Media id/signum
F-Ts-011
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 06.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 08.09.2017 av Import