Biblioteken samarbetar för att öka ungas läsintresse

SFV-magasinet 4-2015, sid 22-23
Biblioteken i Korsnäs, Närpes, Malax och Kristinestad ingår i projektet Bokstafetten, som handlar om tätare samarbete mellan biblioteken och om att väcka och upprätthålla barns intresse för läsning.

Eftersom de kommunala anslagen till biblioteksverksamheten enbart räcker till det allra nödvändigaste måste biblioteken söka alternativa lösningar. Fyra bibliotek i Österbotten vill samarbeta och dra nytta av varandras verksamhet.
Biblioteken i Korsnäs, Närpes, Malax och Kristinestad ingår i projektet Bokstafetten, som handlar om just tätare samarbete mellan biblioteken och om att väcka och upprätthålla barns intresse för läsning.
I grund och botten handlar Bokstafetten alltså om koordinering av olika evenemang som alla de fyra biblioteken kan dra nytta av. Det kan handla om författarbesök, sagostunder, bokprat eller barnteater.
Tanken är att ett lyckat evenemang i biblioteken i, låt säga Närpes, ska rekommenderas vidare till ett annat samarbetsbibliotek. På så sätt sker ett utbyte av samarbete och information. Och på tal om författarbesök kan samma författare besöka flera bibliotek inom Bokstafetten och på så sätt kan de deltagande biblioteken dela på utgifterna.
– Om en lokal kulturaktör kontaktas för något evenemang vid biblioteket är det meningen att aktören också ska rekommenderas vidare till andra bibliotek som medverkar i Bokstafetten. Den allra viktigaste målgruppen för oss när vi arrangerar något är barn och unga, säger Carola Bäckström som är bibliotekschef i Korsnäs.

Unga läsare och ny biblioteksanvändare. Bokstafetten ska också fostra unga till att bli nya läsare och biblioteksanvändare. Biblioteken inom projektet Bokstafetten har ett nära och viktigt samarbete med kommunens skolor, men det behövs mera inspiration för att hålla intresse för läsning vid liv. Ett sätt som har visat sig vara fungerande är barn som får träffa författare. Efter mötet ökar intresset för läsning.
– Men det är också viktigt med förebilder i hemmet. Föräldrar ska läsa för barnen och när de kan läsa själva borde intresset finnas kvar. Tyvärr är det så att den manliga läsande förebilden ofta saknas i hemmet, säger Bäckström.
Läsintresset bland pojkar är sjunkande och det oroar också biblioteken inom Bokstafetten. I Närpes har biblioteket inom ramen för projektet ordnat sagostunder med manliga sagoläsare. Dessa stunder har varit mycket populära och konceptet kommer också att testas vid biblioteket i Korsnäs. Bäckström säger att biblioteken gång på gång blir uppmanade att skaffa mera barnlitteratur, och i synnerhet barnfaktaböcker.
– Vi vill på alla sätt hjälpa till att hitta läsglädje. Korsnäs är så litet att vi ha möjlighet att besöka alla skolor och det är dessutom effektivare. Vår bokbuss kör också till kommunens skolor och daghem, säger Carola Bäckström.

Läshund får barn att läsa utan krav. Det satsas nu stort på barns intresse för läsning och Bokstafetten är dessutom ett exempel på hur det kan gå till när flera bibliotek vill uppnå samma mål och väljer att göra det tillsammans.
Projektet Bokstafetten kommer också att använda sig av en läshund som ska besöka biblioteken som deltar i Bokstafetten. Även besök till skolor inom projektområdet ska bli av under projektets gång, som sträcker sig till maj 2016.
Läshunden Molly ägs av Helena Österblad som är biblioteksfunktionär vid biblioteket i Malax. Tanken med en läshund är att den ska lyssna kravlöst på barnet som läser. Barnet ska kunna njuta av sin läsning utan att vara rädd för att göra fel. Läshunden kan också hjälpa barnen att våga framträda för publik.
– Barnen älskar Molly! Alla sätt att få barn och unga att läsa är bra sätt. De flesta barn tycker om djur och att få läsa samtidigt som man smeker ett djur ger en känsla av välbefinnande som förhoppningsvis sedan kopplas till läsningen, säger Österblad.
Läshunden Molly vistas mycket på sin mattes arbetsplats som är biblioteket i Malax. Molly har även redan gjort flera besök till skolor. Enligt Helena Österblad fungerar det nästan bättre än att gästa olika bibliotek. På skolorna får Molly vara i ett skilt rum och barnen får en och en komma och hälsa på henne.
– De flesta läshundar genomgår någon slags utbildning, men det är inget krav. Till exempel är Molly inte en skolad läshund men har det rätta lynnet som krävs: lugn, snäll och folkkär, berättar Österblad.
Projektet Bokstafetten pågår till maj 2016 och biblioteken i Korsnäs, Malax, Närpes och Kristinestad medverkar. Projektet finansieras med medel från undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för utvecklings- och försöksverksamhet i de allmänna biblioteken. ◆

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Patrick Sjöholm
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
bibliotek
Tid
2016
Typ
Text
Media id/signum
M-2015-33
Ingår i samlingen
SFV-magasinet
Skapat 18.03.2016 av Rabbe Sandelin
Uppdaterat 18.03.2016 av Import