Barnträdgårdar

3 fotografier, Jorvas barnträdgård och Svenska barnträdgården i Tammerfors
1) Jorvas barnträdgård (postkort). 2-3) Svenska barnträdgården i Tammerfors
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, barnträdgårdar
Typ
Bild
Media id/signum
F-T-063
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 29.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 29.08.2017 av Import