Arbete

Sex fotografier, arbete i olika former
1) Trädgårdsarbete, 2) "Här grävs fiskediken", 3) Två män med rör, 4) Stenbrott, 5) Murare, 6) Byggnadsarbetsställning
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, arbete
Typ
Bild
Media id/signum
F-T-002
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 21.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 21.08.2017 av Import