SFV-magasinet

SFV-Magasinet är SFV:s medlemstidning
ISSN 2342-7426 (print) ISSN 2342-7442 (online)

SFV-Magasinet utkom första gången i mars 2015. Tidningen är en direkt efterföljare till SFV:s tidning Svenskbygden.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
Tid
2.3.2015
Typ
Samling
Media id/signum
M
Skapat 12.11.2015 av Rabbe Sandelin
Uppdaterat 22.03.2016 av Import