Utrikes; Aleko Lilius bilder från Aparri, Filippinerna

Svartvita bilder tagna av Aleko Lilius i Aparri, Filippinerna. Odaterade.Kommenterade på baksidan. Föreställer Invånare, urinvånare, byggnader, tyfonskador, Aleko och hans bil.
Aktörer
upphovsman: Svenska folkskolans vänner r.f.
Typ
Bild
Media id/signum
F-G-025a
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 13.11.2020 av rabbe.sandelin
Uppdaterat 13.11.2020 av rabbe.sandelin