Åberg, Gustaf Adolf

Porträtt, Gustaf Adolf Åberg, f. 1854, d. 1888. Källa: Museiverkets bildarkiv
Vid publicering bör nämnas: Museiverkets bildarkiv/foto
Aktörer
upphovsman: Daniel Nyblin
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, porträttfotografering
Typ
Bild
Media id/signum
F-p-410
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 15.08.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 26.09.2017 av Import