Vyer, Pernå

Serie fotografier, 8 bilder, Pernå och Borgå
1) Pärnå kyrka 1902, Evert Nordström. 2) Pärnå kyrka 1902, Evert Nordström. 3) Utsikt åt Kjefsalö (Kjevsalö) fjärden från Kabböle i Pärnå. 4) Borgård i Borgå 1896, Evert Nordström. 5) Utsikt öfver Pärnå viken, tagna från Bisibacken å Borgård i Borgå, Evert Nordström. 6) Utsikt åt öster från Kuggas kronoboställe å Sarfsalö (Sarvsalö) i Pärnå, Evert Nordström. 7) Från Karlax holme i Kobböle i Pärnå, Evert Nordström. 8) Näse gård i Pärnå, Evert Nordström.
Aktörer
ägare: Svenska folkskolans vänner r.f.
Ämnesord
fotografier, kyrkobyggnader
Typ
Bild
Media id/signum
F-Gs-002
Ingår i samlingen
Fotografisamling
Skapat 15.09.2017 av Sandra Waller
Uppdaterat 15.09.2017 av Import