81129.jpg

Nya skolnätverket Haru arbetar för en socialt hållbar skolvardag

07.03.2022 kl. 08:41
Den 8 mars kl. 18 lanserar SFV och Moomin Characters skolnätverket Haru. Med läsning som främsta verktyg stödjer nätverket elevernas färdigheter till empati och samverkan. Målet är en trygg, öppen och hållbar skolvardag, där varje barn mår bra och har utrymme att hitta sina egna styrkor.

Läroplanen för den grundläggande utbildningen lyfter fram att varje barn är unikt och värdefullt, och har rätt att växa till sin fulla potential som människa och samhällsmedlem.

För att stödja skolorna i deras uppdrag utgående från läroplanens mål, erbjuder skolnätverket Haru verktyg och pedagogiskt material. Nätverket genomsyras av en delakultur och stödjer barns och ungas socioemotionella färdigheter genom läsfrämjande insatser. Det utvecklar förmågan att lyssna, gå i dialog och uttrycka sig mångsidigt.

– Haru är förankrat i en humanistisk människosyn och positiv pedagogik. Läsningen kan hjälpa oss att förstå varandra och världen bättre, och erbjuder möjligheter till goda samtal. Det bidrar till en välmående skola som präglas av god vilja, öppenhet, delaktighet och personlig utveckling, berättar nätverkets koordinator Annette Jansson.

Nätverket Haru riktar sig inledningsvis till årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen. Verksamheten kör igång hösten 2022. De skolor som är intresserade av nätverket ansöker om att komma med via webbplatsen haruskolor.fi.

– Skolorna som ansluter sig till nätverket får ta del av verkstäder med elever och lärare, pedagogiska träffar, en materialbank med pedagogiskt material kring bland annat läsning och flaggdagar. Vi vill helt enkelt underlätta, stödja och inspirera läraren i det dagliga arbetet, säger Jansson.

Skolnätverket Haru administreras av SFV, som också är nätverkets finansiär tillsammans med Moomin Characters. Nätverket samarbetar med ett tiotal ideella organisationer. 

 –  Världens ekonomiforum (WEF) nämner känslokunskap som en av de två viktigaste framtidskompetenserna. Skolnätverket Haru svarar på ett tydligt behov genom att vi stödjer barns socioemotionella och språkliga färdigheter, som enligt forskningen främjar välbefinnandet och psykiska hälsan. SFV jobbar för välbefinnande i skolan – skolnätverket Haru är en viktig del av det arbetet, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV. 

Namnet Haru syftar på ön Klovharun där Tove Jansson och Tuulikki Pietilä bodde under somrarna. Ön med det omgivande vattnet står som symbol för öppenhet och vilja att ta in det som finns runtomkring. 

– Det är inspirerande att tillsammans med SFV, och som en del av Moomin Characters läs- och skrivsatsning "Från A till Ö med Mumin", grunda skolnätverket Haru. Via nätverket hoppas vi kunna hjälpa barn och unga att uttrycka sig koncist och vackert, till exempel om sina känslor. Ett rikt och nyanserat språk som leder till förståelse är grunden i ett välmående samhälle och språkliga färdigheter behövs i dagens digitala och komplexa värld mer än någonsin förut, säger Roleff Kråkström, vd på Moomin Characters. 

Den digitala lanseringen 8.3 kl. 18  är öppen för alla intresserade. Länken till lanseringen finns på Harus webbplats www.haruskolor.fi på lanseringsdagen. Ingen anmälan behövs.

 

– –

Mer information:
Annette Jansson, koordinator för skolnätverket Haru
annette.jansson@sfv.fi
050-514 8844


PRESSMEDDELANDE - får fritt publiceras

Helsingfors den 7 mars 2022