76312.jpg

Fler lärare skall höras i skoldebatten – nytt skrivarstipendium på Biskops Arnö

25.01.2021 kl. 08:26
SFV lanserar ett nytt stipendium: Skrivarstipendium för lärare. Syftet med stipendiet är att ge lärarna verktyg att aktivt delta i det offentliga samtalet om skola och utbildning.


Stipendiemottagarna får kostnadsfritt delta i den fem dagar långa skrivarkursen Lärare skriver på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö i Sverige. Kursen arrangeras sommartid.

SFV ger årligen två lärare möjlighet att delta i kursen. 

Genom kursen får lärarna verktyg att omvandla sina erfarenheter från skolvardagen till en nyanserad och kollektiv beskrivning av lärarens och skolans uppdrag och vardag, i olika typer av texter och inlägg i media. 
 
Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV, hoppas att lärarna själva vill ta ett aktivare grepp om beskrivningen av skolans viktiga och samhällsnyttiga roll, och påverka utvecklingen.
 
– Vi vill stärka lärarnas intresse och mod att göra sina röster hörda i det offentliga rummet. Genom att sätta ord på den tysta kunskap som finns om till exempel pedagogik och läroplaner kan lärarna bidra till en god utveckling inom skola och utbildning. Rösterna från lärarfältet öppnar också upp allmänhetens förståelse för verksamheten i dagens skola och dess betydelse för individen och samhället, säger Wahlström. 
 
Stipendiet är ett samarbete mellan SFV, Lärarstiftelsen i Sverige och Biskops Arnö, som sedan 2012 genomfört kursen Lärare skriver på Lärarstiftelsens uppdrag.
 
– Det är med stor glädje vi nu går in i samarbete med Svenska folkskolans vänner. Vi ser fram emot sommarens skrivarkurs och kommande utbyte, säger Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsens ordförande.

Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma lärare på förskola, första eller andra stadiet, samt av elev- och studiehandledare. Den sökande skall vara verksam i en svenskspråkig förskola eller skola i Finland. Ansökningstiden för stipendiet är 25.1–28.2.2021. Ansökan sänds in elektroniskt på sfv.fi/skrivarstipendium.
 
SFV delar ut stipendierna på SFV:s vår- och utdelningsfest i april 2021.

--

PRESSMEDDELANDE - får fritt publiceras. 
Helsingfors den 25 januari 2021