75601.jpg

Hundra finlandssvenska verk ges ut som ljudböcker med hjälp av bidrag

18.11.2020 kl. 09:33
Ljudboken vinner mark och allt fler bokläsare tar chansen att variera pappersbok och ljudbok enligt behov och situation. Försäljningen av ljudböcker har ökat kraftigt de senaste åren och coronapandemin har ytterligare bidragit till intresset.

Den finlandssvenska ljudboksproduktionen har hittills varit blygsam, men under nästa år ger förlaget Schildts & Söderströms ut hundra titlar i ljudboksformat. Produktionen av ljudböckerna sker med hjälp av stöd från finlandssvenska bidragsgivare.

– Inläsningarna sker kontinuerligt under år 2021 då S&S firar sin 130-åriga historia, berättar Anna Friman, litterär chef på förlaget. Listan på titlar tar form under året, och vi hör gärna åsikter om vilka titlar som särskilt önskas. Vi tänker också att det är viktigt att den finlandssvenska språkvarianten hörs i ljudbokssammanhang, säger Friman. 

Ljudböckerna spelas in i en professionell ljudboksstudio och kommer att vara tillgängliga via de redan etablerade strömningstjänsterna.

– Ljudböcker ökar hela tiden i popularitet men produktionskostnaderna är väldigt höga i förhållande till intäkterna. Det skulle vara omöjligt att genomföra projektet utan bidrag, säger Anna Friman. Vi har otroligt fina titlar så det är ett stort nöje att få sätta igång!

SFV:s bidrag till Schildts & Söderströms för produktionen av ljudböckerna är 20 000 euro.

– Vi hoppas satsningen bidrar till att många nya läsare och lyssnare hittar fram till den finlandssvenska litteraturen. Att ta till sig litteratur är bildningshöjande och främjar inlärningen. Det har SFV jobbat för allt sedan starten då föreningen grundade folkskolor ute i bygderna, säger Viveka Åberg, sektorsansvarig för kultur och bibliotek på SFV. 

Produktionen av ljudböckerna sker med hjälp av stöd från följande finlandssvenska bidragsgivare:

  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr (barn- och ungdomslitteratur)
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr (barn- och ungdomslitteratur)
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska folkskolans vänner
  • Svenska litteratursällskapet
  • Stiftelsen Tre Smeder sr
  • Föreningen Konstsamfundet

– Det är värdefullt att vår litteraturskatt också finns tillgänglig som ljudböcker. En viktig sak är att det sänker tröskeln när det gäller nya generationer att bekanta sig med den. Särskilt glada är vi att litteraturen nu också i denna form kan utnyttjas inom undervisningen, säger Stefan Björkman, vd på Konstsamfundet.

--

Noggrannare information:

Viveka Åberg
sektorsansvarig Kultur och bibliotek
Svenska folkskolans vänner
040 5331 710

Anna Friman
Litterär chef, Schildts & Söderströms 
040 544 86 25


PRESSMEDDELANDE, Helsingfors den 18 november 2020