86615.jpg

Här föds framtidens musik

16.06.2023 kl. 14:26
Musikutbildningen ser inte längre ut som förr. Åtminstone inte på Novia i Jakobstad. Här har man valt att fokusera på undervisning i grupp och låter de studerande själva ta ansvar för sin framtid.

Text & bild: Sonja Finholm

Marcus Söderström öppnar försiktigt dörren till en av studiorna i Campus Allegro i Jakobstad. Där inne sitter Sanna Holmberg, Anton Häkkinen, Elias Norrbygård och Emil Lillkung och filar på introt till en helt ny låt. Temat är k-pop. Under en hel vecka jobbar musikstuderande från Novia och Yrkesakademin i Österbotten tillsammans med studerande och personal från låtskrivarskolan Musikmakarna i svenska Örnsköldsvik. På plats finns även representanter från producentbolag och den svenska musikproduktionsutbildningen Dreamhill Music Academy. Med andra ord ett gyllene tillfälle för de studerande att nätverka.
– Uppdraget är att skapa ny musik. Om det går riktigt bra kan man åka hem med ett kontrakt i fickan, om inte så har man åtminstone fått en hel veckas musikverkstad och många nya kontakter, säger Marcus Söderström, utbildningsledare för Novias utbildningar inom musik och scenkonst.

En veckas låtskrivarverkstad är ett bra exempel på hur musikundervisningen vid Novia fungerar. Anton Häkkinen, Emil Lillkung, Elias Norrbygård och Sanna Holmberg är ett av teamen som jobbar med ny musik.

Låtskrivarveckan är ett resultat av den utveckling som just nu pågår inom instrumentutbildningen i Jakobstad. Traditionell musikundervisning har länge sett ut på samma sätt – en lärare, en elev, ett instrument och ett visst antal lektioner. Men utvecklingen går mot en ny form av pedagogik – i stället för att sitta ensamma med sitt instrument, jobbar de studerande allt oftare tillsammans och de förväntas själva ta ett större ansvar för sina framgångar.

På Novia har man de senaste åren valt att satsa på undervisning i små grupper, workshoppar och så kallade mästarkurser där man spelar tillsammans. Fokus ligger på de studerandes egna förutsättningar och att skapa individuella lärstigar.

Marcus Söderström är utbildningsledare för yrkeshögskolan Novias utbildningar inom musik och scenkonst, och brinner för att utveckla undervisningen.

En annan förändring är att siffervitsorden för examenskonserterna har ersattsav en feedbacksession.
– I dag finns det mesta av kunskapen tillgänglig online, vilket innebär att vår uppgift i stället blir att fokusera på gruppen som en pedagogisk mötesplats och att skapa förutsättningar för lärande. I mötet med andra och via diskussioner, tolkningar och feedback får de studerande utvärdera sina egna kunskaper. Vi märker också att de lär sig mycket av att iaktta varandra.

Marcus Söderström ser det här som en naturlig utveckling, som egentligen startade redan när Youtube och Spotify kom med i bilden. Med oändliga variationer av en enda låt blir utmaningen att hitta sitt eget uttryckssätt.
– Den digitala utvecklingen har betytt oerhört mycket för musikbranschen och utbildningen, men den innebär också nya pedagogiska utmaningar för våra studerande och lärare. Vår roll har utvecklats till att fungera som coach och handledare och hjälpa dem sortera alla intryck de får.

Sanna Holmberg jobbar med en ny låt. I dag har datorn en så stor roll i musikskapandet att den till och med kallas ett instrument.

Dessutom har ett nytt instrument kommit med i bilden: datorn. På dagens workshop har Anton Häkkinen gitarren med sig, men det är med hjälp av datorn musiken finslipas.
– I dag räknas datorn faktiskt som ett instrument och låtskrivare är en växande yrkesgrupp. Inom den grundläggande musikutbildningen för barn i Jakobstad finns låtskrivning med som ett helt nytt ämne. Det finns många som hellre kallar sig sing&songwriter eller musikproducent än drömmer om en karriär som soloartist, säger Marcus Söderström.

En annan fördel med undervisning i grupp är att resurserna används mera optimalt, att undervisa en studerande i taget är dyrt och ger inte automatiskt bättre resultat.
Novia ligger i framkant när det gäller utvecklingen av pedagogiken.
– Det finns kritiska röster, speciellt inom den klassiska musiken, men så länge vi ser goda resultat ser jag bara fördelar med att fortsätta på samma bana. När det handlar om musik finns det sällan något rätt eller fel, utan det gäller att hitta sin egen väg.

Gänget i studion är ett av de team som under veckan jobbar med ett givet uppdrag. Totalt deltar ett trettiotal musiker i de olika workshopparna.

Sanna Holmberg och Anton Heikkilä jobbar med en ny låt inom genren k-pop.

För Anton Häkkinen och hans kompisar är k-pop en helt ny genre. Själv spelar han i vanliga fall gitarr, medan Elias Norrbygård producerar rap. Men alla gillar konceptet att få jobba tillsammans med något som de inte annars sysslar med. Elias ser fram emot att få inspiration och feedback av de andra grupperna och lärarna, medan Anton siktar på att lära känna nya människor.
– Mitt mål är att skapa nätverk, säger han.

Vi stänger dörren och låter dem jobba vidare.
– Det här är kreativt skapande när det är som bäst, säger Marcus Söderström.

 

Yrkeshögskolan Novias musikutbildningar

Musiker: Ger dig kompetens att arbeta professionellt inom musikbranschen. Har två olika inriktningar, klassisk musik och rytmmusik. I undervisningen ingår bland annat ensemblespel, musikskrivningsämnen, låtskrivning och musikp roduktion.

Musikpedagog: För den som vill kombinera sin passion för musik med studier i pedagogik. Studierna fokuserar på det egna huvudinstrumentet, samspel, musikskrivningsämnen och pedagogik. Som musikpedagog kan du jobba till exempel som instrumentlärare vid ett musikinstitut.

Musiker – barock eller kyrkomusik:
En utbildning för dig som vill fördjupa dig i ditt ämne. Tyngdpunkten ligger på det musikaliska hantverket. Studierna ger dig kompetens för att jobba som barockmusiker eller som kyrkomusiker inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Källa: Novia

 

Med hjälp av Vännerna

SFV:s mål: Ökat samarbete mellan kulturaktörer, bibliotek och läroinrättningar.

Beviljat ändamål: Uppstart av samarbete mellan YH Novia och Musikalakademien i Umeå kring musikteater.

Bidragsmottagare: Yrkeshögskolan Novia

Beviljat belopp: 7 000 euro

Tidsperiod: 01/23–12/24

Förväntat resultat: En ny studiestig för unga musiker och scenkonstnärer inom musik, teater, musikal och musik på svenska i Finland, förverkligat som ett nordiskt samarbete.