67205.jpg

Topeliuspriset 2019 till Annvi Gardberg

17.01.2019 kl. 16:00
Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset, gick i år till Anna Viveca (Annvi) Gardberg, undersökande journalist och dokumentarist vid Yle.


Prisjuryn ger Annvi Gardberg priset på 7500 euro med följande motivering:

Annvi Gardberg är en lyhörd sanningssökare och en mångmedial grävande journalist som kompromisslöst står på journalistikens sida. Med stort civilkurage träder hon till utsatta människors försvar, och står outtröttligt upp för en på fakta och vetenskap grundad hållning, också då när hon själv utsätts för mobiliserat motstånd från de miljöer hon granskar. Hon uppfyller sitt uppdrag inom public service med enträgenhet och stolthet, och hennes genomarbetade rapportering har fått betydande genomslag i samhällsdiskussionen. 

Foto: YLE/Marcus Rosenlund. Klicka för stor version

Annvi Gardbergs undersökande program om silvervatten (kolloidalt silver) och alternativ medicin orsakade under åren 2017 och 2018 en bred samhällsdebatt. Debatten fick politiker och myndigheter att agera mot företagare som marknadsför skadliga produkter med falska påståenden om att de botar sjukdomar. 

Gardberg har också medverkat i böcker, bland annat den dokumentära Över branten – bröder i krig 1917­–1918 tillsammans med Anders Gardberg och Aapo Roselius (PQR-kultur 2018). Annvi Gardberg har arbetat som journalist i 25 års tid. Hon är anställd vid YLE (Rundradion) sedan 1995 och har arbetat med allt från nyheter och regionalradio till debatter, livsstils-, kultur- och samhällsprogram. Under de senaste 14 åren har hon arbetat med undersökande TV- och radioprogram och med radiodokumentärer. 

– Jag är väldigt glad över att få Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset. För mig är det viktigt att möta människor i mitt yrke och att återge deras berättelser så levande och berörande som möjligt, säger Annvi Gardberg.

Topeliuspriset delades ut på seminariet Mediaspråk 2019, som arrangeras av de finlandssvenska mediernas samarbetsorganisation Svensk presstjänst.

Det var år 1990 som Svenska folkskolans vänners Topeliuspris och Finlands Svenska Publicistförbunds publicistpris slogs ihop till Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset. Enligt statuterna ges priset för en aktiv pågående journalistisk gärning till en person som visat betydande skicklighet i sitt journalistiska värv, bestående av såväl originalitet, civilkurage som finess. Det journalistiska intresseområdet avgränsas inte.

Nomineringar till priset görs av medlemmarna i Finlands Svenska Publicistförbund och Svenska folkskolans vänner.