69507.jpg

Mångfald inom föreningslivet - små initiativ gör stor skillnad

20.06.2019 kl. 13:50
27 augusti 2019
kl. 16–19.30
Stundars i Korsholm

Jobbar din förening med integration, eller är ni intresserade av att jobba för ett föreningsliv där alla är välkomna? SFV och Röda Korset arrangerar en inspirationskväll för föreningar som vill jobba för mångfald i föreningslivet. Under kvällen tar vi del av Integrationscykeln, Röda korsets verktyg för tvåvägsintegration, och goda exempel över lyckade initiativ.

Kvällens program:

Integrationscykeln – ett verktyg för tvåvägsintegration 

Nina Stubb, mångkulturutvecklare på Röda Korset, berättar om verktyg Integrationscykeln. Den hjälper oss att förstå integrationens upp- och nedgångar, utmaningar och glädjeämnen, samt ge en beredskap att stöda i integrationens olika skeden.

Att leva i två olika kulturer och ta det bästa ur båda

Senada Arnautovic, projektkoordinator Hälsa i mångfald på Folkhälsans förbund.

Hur gjorde vi?

Vi får ta del av konkreta exempel på lyckade lokala integrationsinitiativ med representanter från föreningar, bland annat Vasa idrottssällskap.

Vi avslutar kvällen med diskussion och information om hur SFV kan stöda integration i föreningar.


Målgrupp: Föreningar som vill jobba för mångfald inom föreningslivet

Plats: Stundars i Korsholm

Kontaktperson: Anna-Karin Öhman, anna-karin.ohman@sfv.fi, 050-3421890

Tillfället är kostnadsfritt. Anmäl ditt deltagande senast 20.8.

Anmälan

Arrangörer: Svenska folkskolans vänner och Röda Korset, Österbottens svenska distrikt